Εθνική Αρχή Διαφάνειας
National Transparency Authority

Καταγγελίες - Complaints

Page 1 of 2

Ηλεκτρονική Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

(*) = Υποχρεωτικά Πεδία

Στοιχεία καταγγέλλοντα - Παρακαλούμε αφήστε τα στοιχεία κενά άν θέλετε να καταχωρήσετε Ανώνυμη Καταγγελία

Επώνυμο / Επωνυμία
Λάθος Καταχώρηση

Όνομα
Λάθος Καταχώρηση

Τόπος Γέννησης
Λάθος Καταχώρηση

Ημερομηνία Γέννησης
Invalid Input

ΑΦΜ
Λάθος Καταχώρηση

ΔΟΥ
Λάθος Καταχώρηση

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου
Λάθος Καταχώρηση

Στοιχεία Διεύθυνσης

Οδός
Invalid Input

Αριθμός
Invalid Input

Δήμος / Κοινότητα
Invalid Input

TK
Invalid Input

Τηλέφωνο
Λάθος Καταχώρηση

Τηλεφωνο 2
Invalid Input

E-mail
Λάθος Καταχώρηση

 
Στοιχεία Καταγγελίας

Καταγγελόμενες Υπηρεσίες - Φορείς(*)
Λάθος Καταχώρηση

Καταγγελόμενα Πρόσωπα
Λάθος Καταχώρηση

Αρμόδια/ιες Υπηρεσία/ιες που εμπλέκεται στη διαχείριση του καταγγελόμενου συγχρηματοδοτούμενου έργου
Invalid Input

Αναφέρετε τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του καταγγελόμενου συγχρημαματοδοτούμενου έργου (π. Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, Δήμοι κ.α.)

Θέμα Καταγγελίας(*)
Λάθος Καταχώρηση

Περίληψη(*)
Λάθος Καταχώρηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που είναι ενταγμένο το έργο/δράση που αφορά η καταγγελία σας
Invalid Input

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού (π.χ. Προγραμματική Περίοδος 2007-2013, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο

Περίοδος Προγραμματισμού
Invalid Input

Τίτλος Έργου/Δράσης /Επένδυσης
Invalid Input

Σημειώστε τη Δράση ή το έργο που αφορά η καταγγελία σας.

Προϋπολογισμός Έργου/Δράσης (αν γνωρίζετε)
Invalid Input

Κωδικός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστηματος (Κωδικός ΟΠΣ)
Invalid Input

Κωδικός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστηματος (ή Κωδικός MIS) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποτελεί την ταυτότητα του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Αν γνωρίσετε σημειώστε τον Κωδικό (ή τους Κωδικούς) ΟΠΣ

Γεωγραφικός τόπος υλοποίησης έργου/δράσης/επένδυσης
Invalid Input

Συμπληρώστε τη γεωγραφική ενότητα που αφορά η καταγγελία σας (Περιφέρεια, Νομό ή Δήμο).

Συννημένα Αρχεία
Invalid Input

Συννημένα Αρχεία
Invalid Input

Συννημένα Αρχεία
Invalid Input

Συννημένα Αρχεία
Invalid Input

Συννημένα Αρχεία
Invalid Input

Η ίδια καταγελία έχει υποβληθεί σε άλλη υπηρεσία, ελεγκτική ή δικαστική αρχή;
Invalid Input

ΝΑΙ/ΟΧΙ Αν ναι δηλώστε την/τις Υπηρεσία/ιες και τον/τους αριθμός/ους πρωτοκόλλου

(*)

Λάθος Καταχώρηση

Κύλιση στην Αρχή